Alina Maksimenko, Moscow World Championships 2010

photo credit ┬ęDmitry Kashlikov